Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6 22.10.2018 - 01.12.2018 22.11.2018 Kordík Pavel (386 803 012)
Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou 17.09.2018 - 26.10.2018 17.10.2018 Topková Sonja (3010)
Návrh územního plánu Mydlovary v k. ú. Mydlovary u Dívčic 14.09.2018 - 26.10.2018 17.10.2018 Žídková Lenka (3014)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Územního plán Vlkov v k. ú. Vlkov u Drahotěšic

na odboru územního plánování

Aktuální připomínkování k ÚPP uveřejněným zadáním ÚS

Název Termín
připomínkování
Dokumenty Kontakt
   

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura