Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Návrh změny č. 2 územního plánu Doudleby v k. ú. Doudleby 12.03.2018 - 27.04.2018 Topková Sonja (3010)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Žádné připomínkování

Aktuální připomínkování k ÚPP uveřejněným zadáním ÚS

Název Termín
připomínkování
Dokumenty Kontakt
Územní studie „Stará cesta V“ v k.ú.  České Vrbné a České Budějovice 2 12.03.2018 - 27.03.2018

Informace o uveřejnění

Zadání ÚS

Grafická příloha č.1

Grafická příloha č.2

Justová Lenka
(386803014)

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura