Poskytování dotací z rozpočtu města

Cílem dotací poskytovaných z rozpočtu města České Budějovice je podporovat aktivity v oblastech kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sociální oblasti, sportu, volnočasových aktivit a životního prostředí. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků od roku 2008. Od roku 2014 je nastaven nový systém podávání a zpracování žádostí pro dotace. Veškeré informace, potřebné pro podávání žádostí o dotace, jsou žadatelům k dispozici na této stránce.

V sekci vlevo dole jsou v rámci jednotlivých oblastí publikovány informace – historické statistiky dotačních programů od roku 2008, aktuality, Pravidla dotačních programů a formuláře příloh.

V sekci vpravo dole jsou umístěny základní informace o dotačním programu příslušného roku a logo města pro účely publicity, dále je zde umístěn odkaz na agendu pro žadatele a příjemce dotací v rámci dotačního programu města České Budějovice.


 

 

Informace k dotačním programům
jednotlivých oblastí
:

kultura

cestovní ruch

památková péče 

sociální oblast

sport

volnočasové aktivity

životní prostředí

podpora a rozvoj služeb péče
o děti do 6 let věku

Každá z oblastí má svá vlastní Pravidla a „Dotační program“. Tyto a další související dokumenty a informace najdete v příslušné sekci.

 

 

 

 

 

Rok 2018

Dotační program města České Budějovice v roce 2018 zahrnuje následující oblasti: kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, sociální oblast, sport, volnočasové aktivity, životní prostředí, podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku.

Poskytování dotací v roce 2018 se řídí Směrnicí č. 2/2017 "Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice" v aktuálním znění a dále konkrétními Pravidly dotačního programu k jednotlivým oblastem.

"Směrnice č. 2/2017 - o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice."

Ke stažení logo města

ve formátu Photoshop document (PSD)

ve formátu TIFF

Ke stažení logo inbudejovice

balíček souborů ve formátech EPS, JPG a PDF

Aplikace eDotace

 
 
 
 
 
 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 14. 6. 2018.