Přerušení dodávky tepla a teplé vody - Mánesova, Komenského, Lidická

Kompletní rekonstrukce ulice Jana Čapka je dokončena.

„Stavební úpravy komunikace a chodníků včetně obnovy vodohospodářských inženýrských sítí, přípojek a veřejného osvětlení za 6,2 milionů korun vyvolal špatný technický stav. Obnova byla  řešena v celém rozsahu stávající komunikace, částečně zasáhla i do ulice Přemyslova. Chodník má nyní i místa pro přecházení,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický s tím, že na místě jsou nově osazeny dva podzemní hydranty, a to přímo v ulici Jana Čapka v místě stávajícího podzemního hydrantu a v křižovatce ulic Čapka a Přemyslova.