Prevence kriminality

PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2015

Do Programu prevence kriminality na rok 2015 se město České Budějovice zapojilo projektem „Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách“.

Na projektu participovaly tři organizace (Městská charita ČB, Jihočeský streetwork Prevent, Salesiánské středisko dětí a mládeže), cílem projektu bylo snížení delikventní činnosti u dětí a mládeže v lokalitách Palackého náměstí a sídliště Vltava. Aktivity projektu byly realizovány od července do prosince 2016, přičemž nosnou aktivitou projektu byla pravidelná práce v terénu realizovaná ve spolupráci terénních pracovníků všech tří neziskových organizací. Výsledkem bylo 439 oslovených dětí a 249 výkonů informačního servisu a intervence.

Projekt byl podpořen částkou 177 000 korun od Ministerstva vnitra ČR a 160 000 korun z rozpočtu města České Budějovice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2014

V roce 2014 se město České Budějovice zapojilo do 1. i 2. kola Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Podpořené projekty:

1. kolo:   Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích (realizátor Salesiánské středisko mládeže –                                                                                                  dům dětí a mládeže České Budějovice)

              Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním (realizátor Diecézní charita České Budějovice)

2. kolo:   Prevence kriminality - Okružní (realizátor Městská charita České Budějovice)

              Prevence kriminality - Palackého náměstí (realizátor Městská charita České Budějovice)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2013

Město České Budějovice se zapojilo do III. výzvy dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR s názvem Program prevence kriminality v roce 2013. Odbor sociálních věcí připravil 3 projektové záměry. Všechny tyto záměry byly finančně podpořeny.

Všechny projekty jsou realizovány prostřednictvím neziskových organizací působících přímo v daných lokalitách. 

  • Streetwork Novohradská

    (realizuje Diecézní charita České Budějovice)

  • Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením

    (realizuje Diecézní charita České Budějovice)

  • Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích

    (realizuje Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2012

Město České Budějovice realizovalo v II. polovině roku 2012 projekt s názvem Senioři, nedejte se!, který byl finančně podpořen z dotačního titulu Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Jedním z výstupů projektů je brožurka s radami pro seniory, jak se bránit kriminalitě s názvem Senioři nedejte se, kterou si můžete zde stáhnout. Dalším výstupem je pak malá skládačka vhodná do kapsy nebo kabelky s důležitými kontakty. I tu si můžete zde stáhnout.