Programové dokumenty IPRÚ

  • V rámci přípravy na nové programovací období 2014 - 2020 byl dne 29. 8. 2014 na webových stránkách města zveřejněn v sekci Nástěnka IPRÚ a IPRM koncept strategie - Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice, který obsahuje analytickou a návrhovou část. Text dokumentu viz. následující odkaz:

Koncept Strategie IPRÚ

  • V rámci dalšího postupu při zpracování IPRÚ, v rámci pracovních skupin, je zveřejněna verze dokumentu k 26. 9. 2014 viz. následující odkaz:

Strategie IPRÚ verze 26. 9. 2014

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice, který  byl schválen na jednání zastupitelstva města České Budějovice dne 12. 11. 2015 je uveden pod následujícím odkazem:

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice byl projednán na zasedání zastupitelstva města nositele strategie - Statutárního města České Budějovice - dne 19. září 2016. Schválený dokument je uveden pod následujícím odkazem:

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 19. 9: 2016