Rada města

Termíny schůzí 
rady města 
2. pololetí 2018

  • 16. července
  • 20. srpna
  • 17. září
  • 22. října
  • 26. listopadu
  • 17. prosince

Informace o Radě města

/ Příslušná ustanovení zákona o obcích, týkající se rady města. / Více

Jednací řád RM

/ Organizační a technické zajištění zasedání rady města. / Více