Rada města

Termíny schůzí 
rady města 
1. pololetí 2018

  • 15. a 29. ledna
  • 19. února
  • 5. a 26. března
  • 16. a 30. dubna
  • 21. května
  • 4. a 25. června

Informace o Radě města

/ Příslušná ustanovení zákona o obcích, týkající se rady města. / Více

Jednací řád RM

/ Organizační a technické zajištění zasedání rady města. / Více