referent odd. sociálně-právní ochrany dětí na OSV

Výběrové řízení
 
Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice dle §7 zákona č.312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění  na obsazení pracovního místa samostatný referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí na dobu určitou

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice
 
Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č.222/2010 Sb. v platném znění/ - VOŠ nebo VŠ sociálního směru – dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Platové zařazení:   tarifní třída 10                         
/nařízení vlády 341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění/
    
Další požadavky: 

- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- orientace v sociální oblasti
- znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
- praxe ve veřejné správě na úseku SPOD vítána
- samostatnost, přesnost a důslednost
- řidičský průkaz „B“

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.

Benefity:

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:

Bc. Marie Voštová  – vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 386801601
Stanislava Robová – personální oddělení, tel.: 386802004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději 28.03.2018.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :
 
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Př. Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice


Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 28. 3. 2018 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 6. 3. 2018.