referent oddělení rozpočtu na finančním odboru

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa  
referenta oddělení rozpočtu finančního odboru na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice
 
Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací (nařízení vlády č.222/2010 Sb., v platném znění), - středoškolské, vysokoškolské vzdělání

Platové zařazení:   tarifní třída 9
(nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
    
Další požadavky:

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- orientace v účetnictví územních samosprávných celků a    příspěvkových organizací
- znalost zákonů č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- vzdělání ekonomického směru výhodou
- orientace v rozpočtové skladbě z pohledu územních samosprávných celků
- znalost zákonů č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- praxe v provádění finančních a ekonomických analýz ve veřejné správě vítána

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.

Benefity:

- stravenky
- Flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno


Informace:

Ing. Bohuslav Bečvář – vedoucí finančního odboru, tel.: 386801201
Bc. Pavlína Korábková – vedoucí oddělení rozpočtu, tel:386801206
Stanislava Robová – personální oddělení, tel.: 386802004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 28. 02. 2018.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Př. Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 28. 2. 2018 a byla naposledy upravena uživatelem , 7. 2. 2018.