Rekonstrukce Čechovy ulice a Žižkovy třídy

* Rekonstrukce Čechovy ulice - I. etapa (od 25.6.2012)

* Rekonstrukce Čechovy ulice - II. etapa a Žižkovy třídy (od 2.7.2012)

* Objízdné trasy

* Přehled dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu rekonstrukce ulic Čechovy a Žižkovy

* Podrobný popis dopravních opatření v MHD po dobu uzavírky Žižkovy ulice

* Stavební úpravy Žižkovy třídy a Senovážného náměstí

* Další informace (cena, zhotovitel, smlouva)

 

Rekonstrukce Čechovy ulice a Žižkovy třídy

 

Z důvodu rekonstrukce bude od 25. června uzavřena Čechova ulice od mostu přes Mlýnskou stoku po křižovatku s Mánesovou ulicí.

Od 2. července se stavební technika objeví v další části Čechovy ulice v úseku od křižovatky s Mánesovou ulicí po budovu bývalých Pozemních staveb a dále v Žižkově třídě v úseku od křižovatky s Čechovou ulicí po Senovážné náměstí.

„Kompletní obnova obou ulic zahrnuje vybudování nové vozovky, chodníků, kanalizace, vodovodního řadu, veřejného osvětlení i přeložky parovodu,“ uvedl k rozsahu prací náměstek primátora Kamil Calta.

Rekonstrukce Čechovy ulice vyjde na 28,8 miliónů korun, oprava Žižkovy třídy pak na 21,4 miliónů. Stavební úpravy obou ulic jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Termíny dokončení stavebních prací

Čechova ulice: k 20. 9. bude zprovozněn úsek Mánesova – most přes Mlýnskou stoku. Odbočení do Čechovy ulice bude možné pouze při příjezdu od KOH-I-NOORu. Úsek Alešova - Mánesova bude dokončen na konci října.

Žižkova třída: pro vozy MHD bude průjezdná pravděpodobně ke konci října.

Předpokládaný konec uzavírek: v polovině listopadu.

Rekonstrukce Čechovy ulice - I. etapa (od 25. června 2012)

Vozidlům do 3,5 t bude kvůli opravě mostu přes Mlýnskou stoku umožněn vjezd do Havlíčkovy kolonie přes Dukelskou ulici (viz podrobné schéma objízdné trasy).

Pro cestující městskou hromadnou dopravou se v týdnu od 25. června do 1. července nic nezmění. Linka 12 bude v úseku mezi zastávkami Alešova – Čechova obousměrně odkloněna ulicemi Havlíčkova a Dukelská, na obsluhu stávajících zastávek však objízdná trasa nemá vliv.

Rekonstrukce Čechovy ulice - II. etapa a Žižkovy třídy (od 2. července 2012)

Od pondělí 2. července bude uzavřena Čechova ulice v úseku od křižovatky s Mánesovou ulicí po budovu bývalých Pozemních staveb a také Žižkova třída v úseku od křižovatky s Čechovou ulicí po Senovážné náměstí.

Pro vjezd motorových vozidel budou obě ulice úplně uzavřeny, vjezd bude umožněn pouze vozidlům HZS a záchranné služby. Do areálu bývalých Pozemních staveb bude vjezd uzavřen pouze jednorázově při úpravách kanalizace a konečných úpravách povrchu komunikace.

Svoz komunálního odpadu bude zajišťovat zhotovitel stavby (EUROVIA CS) ve spolupráci s firmou ASA. Svozové dny se nemění.

Průchodnost obyvatel bude zajištěna po celou dobu stavby.

Rekonstrukce Žižkovy třídy bude mít zásadní vliv na provoz městské hromadné dopravy. Vyžádá si odklony většiny linek a změnu stanovišť v přestupním uzlu Nádraží. Trasy linek 2, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21 a 39 zůstávají beze změny.

Linky 1, 3, 4, 9, 41, 53 a 59 jsou v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever a Nádraží obousměrně vedeny Rudolfovskou třídou.

Linky 5, 10, 12 a 13 jsou odkloněny Mánesovou třídou.

Linka 6 je mezi zastávkami Senovážné náměstí-pošta a Nádraží vedena přes Senovážné náměstí, Lidickou a Mánesovu.

Linky 16 a 19 jsou vedeny mezi Nádražím a Senovážným náměstím obousměrně Rudolfovskou třídou.

Objízdné trasy

Ve směru do centra je z Žižkovy třídy objížďka vedena ulicí Novohradskou na křižovatku Mánesova-Novohradská a dále Mánesovou ulicí na křižovatku Lidická-Mánesova, odtud do centra ulicí Lidickou a Na Sadech k Senovážnému náměstí. 

Ve směru z centra je objížďka vedena stejně, ze Senovážného náměstí ulicí Na Sadech a Lidická na křižovatku Lidická-Mánesova a odtud ulicí Mánesova na křižovatku Mánesova-Novohradská. Odtud Novohradskou ulicí do Žižkovy třídy.

Objízdná trasa pro opravovaný úsek Čechovy ulice (Mánesova – Vrchlického nábřeží) vede obousměrně z křižovatky Mánesova–Čechova ulicí Mánesovou, Dukelskou a Havlíčkovou do ulice Čechovy.

Přehled dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu rekonstrukce ulic Čechovy a Žižkovy (2.7. - 29.11.2012)

DIO Čechova - II. etapa 

DIO Žižkova, Čechova - objízdné trasy

DIO Žižkova - staveniště

DIO Senovážné náměstí

DIO Mánesova a okolní ulice

DIO Průmyslová, Novohradská, Žižkova - manipulační odstavení autobusů a trolejbusů, provizorní výstupní zastávky

Podrobný popis dopravních opatření v MHD po dobu uzavírky Žižkovy ulice

Linka 1 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Dočasně zřízená výstupní zastávka Nádraží se nachází v Žižkově ulici mezi ulicemi Nádražní a Chelčického. Nástupní zastávka Nádraží je přesunuta před železniční polikliniku k prvnímu sloupku ve směru jízdy. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávky Žižkova-VŠERS a Senovážné náměstí-pošta jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 3 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Dočasně zřízená výstupní zastávka Nádraží se nachází v Žižkově ulici mezi ulicemi Nádražní a Chelčického. Nástupní zastávka Nádraží je přesunuta před železniční polikliniku k prvnímu sloupku ve směru jízdy. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávky Žižkova-VŠERS a Senovážné náměstí-pošta jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 4 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Výstupní zastávka Nádraží je dočasně sloučena se zastávkou nástupní, tedy ke sloupku před Mercury centrem. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávky Žižkova-VŠERS a Senovážné náměstí-pošta jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 5 je plně nahrazena autobusy a v úseku mezi zastávkami Nádraží – Poliklinika Jih je obousměrně odkloněna Mánesovou ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v dočasně zřízené zastávce Mánesova, zastávky Senovážné náměstí-DK a U Soudu jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 6 je v úseku mezi zastávkami Senovážné náměstí-pošta – Nádraží obousměrně odkloněna Lidickou a Mánesovou ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávkách Senovážné náměstí-DK, U Soudu a v dočasně zřízené zastávce Mánesova, zastávka Žižkova-VŠERS je pro tuto linku zrušena.

Linka 9 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Dočasně zřízená výstupní zastávka Nádraží se nachází v Žižkově ulici mezi ulicemi Nádražní a Chelčického. Nástupní zastávka Nádraží je přesunuta před železniční polikliniku k prvnímu sloupku ve směru jízdy. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávky Žižkova-VŠERS a Senovážné náměstí-pošta jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 10 je v úseku mezi zastávkami Nádraží – Poliklinika Jih obousměrně odkloněna Mánesovou ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v dočasně zřízené zastávce Mánesova, zastávky Senovážné náměstí-DK a U Soudu jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 12 je v úseku mezi zastávkami Nádraží – Čechova obousměrně odkloněna Mánesovou ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v dočasně zřízené zastávce Mánesova, zastávka Alešova je pro tuto linku zrušena.

Linka 13 je v úseku mezi zastávkami Nádraží – U Zimního stadionu obousměrně odkloněna Mánesovou ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v dočasně zřízené zastávce Mánesova, zastávky Senovážné náměstí-DK a U Soudu jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 16 je ve směru od Nádraží odkloněna ulicemi Nádražní a Rudolfovská. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávkách Jeronýmova a Senovážné náměstí-pošta.

Linka 19 je ve směru od Nádraží odkloněna ulicemi Nádražní a Rudolfovská. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávkách Jeronýmova a Senovážné náměstí-pošta.

Linka 41 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Výstupní zastávka Nádraží je dočasně sloučena se zastávkou nástupní, tedy ke sloupku před Mercury centrem. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávky Žižkova-VŠERS a Senovážné náměstí-pošta jsou pro tuto linku zrušeny.

Linka 53 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávka Žižkova-VŠERS je pro tuto linku zrušena, zastávku Senovážné náměstí – pošta obsluhuje pouze při jízdě na Náměstí Bratří Čapků, avšak až po obsloužení zastávky Nádraží.

Linka 59 je v úseku mezi zastávkami Poliklinika Sever – Nádraží obousměrně odkloněna Rudolfovskou a Nádražní ulicí. Na objízdné trase linka zastavuje v zastávce Jeronýmova, zastávky Žižkova-VŠERS a Senovážné náměstí – pošta jsou pro tuto linku zrušeny.

Stavební úpravy Žižkovy třídy a Senovážného náměstí

Zajímá vás, jak budou ulice po dokončení oprav vypadat? Dozvíte se to z přiložených situačních plánů:

Další informace

 

 

ŽIŽKOVA

ČECHOVA

Cena díla: 21.326.978,- Kč vč. DPH 34.533.457,- Kč vč. DPH
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924
Smlouva: zde zde

Podpořeno z Regionálního operačního programu Jihozápad