Rozkvetlé město

Město České Budějovice se opět rozhodlo podpořit snahy občanů o zkrášlování městského prostředí, a to uspořádáním 4. roč. soutěže „Rozkvetlé město“.

Do soutěže se během května až června může přihlásit každý, kdo rád pečuje o květinovou výzdobu svého okna či balkónu s adresou ve městě České Budějovice.

V srpnu pak komise vyhodnotí ty nejzdařilejší výzdoby ve městě. Pro výherce jsou připraveny hodnotné odměny.

Přihlášení do soutěže

Do soutěže je možné přihlásit se následujícími způsoby:

 • elektronicky zasláním vyplněné přihlášky (ve formátu MS Word) na adresu rozkvetlemesto@c-budejovice.cz.
 • vyzvednutím a odevzdáním vyplněné přihlášky (ke stažení ve formátu PDF) na následujících místech:
  • Turistické informační centrum či Městské informační centrum, Náměstí Přemysla Otakara II, 370 92 Č. Budějovice.
   Na tyto adresy je možné přihlášky i zasílat.
  • Zahradní centrum Ing. Petr Klíma, Strakonická 1072, 370 04 České Budějovice. Zde lze přihlášky pouze vyzvednout.

Nedílnou součástí elektronické i tištěné přihlášky je také fotografie s jednoznačným označením okna či balkónu, které mají být v soutěži hodnoceny! (např. zakroužkováním – viz ilustrační foto označení).

Květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupného místa.

Odesláním/odevzdáním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu soutěže.

Termín pro odevzdání přihlášek: 9. 5. - 30. 6. 2017

Soutěžní ceny

1. místo – finanční odměna města ve výši 7 000 Kč a dárek od Zahradního centra Ing. Petr Klíma

2. místo – finanční odměna města ve výši 5 000 Kč a dárek od Zahradního centra Ing. Petr Klíma

3. místo – finanční odměna města ve výši 3 000 Kč a dárek od Zahradního centra Ing. Petr Klíma

Kritéria pro hodnocení výzdoby

 • kompoziční uspořádání
 • originalita 
 • harmonie barev
 • celkový dojem

 

Vyhodnocení soutěže

Hodnocení výzdoby proběhne v první polovině července 2017.

S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na těchto stránkách. Výherci budou osobně kontaktováni.


 

Partnerem soutěže Rozkvetlé město České Budějovice je Zahradní centrum Ing. Petr Klíma.