Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2016002851


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: D3 -SO 435 -VO Ke Studánce
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: RŮŽENA VOJČOVÁ
Datum uzavření: 07.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument