Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017001642


Název smlouvy: Kupní smlouva - odkoupení pozemků v k.ú. České Budějovice 5 "Přeložka silnic II/156 a II/157 v ČB - 2. etapa, část 2.2"
Předmět smlouvy: Výkup pozemků p.č. 8/24 a 8/25 v k.ú. ČB 5 -zanádražní kom. 2. etapa část 2.2.
Typ smlouvy: Kupní smlouva
Název smluvní strany: Jihočeská plynárenská , a.s.
Datum uzavření: 15.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument