Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002128


Název smlouvy: Darovací smlouva - darování pozemku p.č. 139/127 v k.ú. České Budějovice 3 (pod chodníkem)
Předmět smlouvy: Darování pozemku p.č. 139/127 pod chodníkem J. Štursy
Typ smlouvy: Darovací smlouva
Název smluvní strany: SABINA VOVSOVÁ
Datum uzavření: 29.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument