Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002129


Název smlouvy: Kupní smlouva - odkoupení stavby zpevněné plochy - chodníku v k.ú. České Budějovice 3
Předmět smlouvy: Odkoupení stavby -zpevněné plochy-chodníku v ulici J. Štursy
Typ smlouvy: Kupní smlouva
Název smluvní strany: Stavební bytové družstvo České Budějovice
Datum uzavření: 08.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument