Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002210


Název smlouvy: Kupní smlouva - odkoupení pozemku v k.ú. Haklovy Dvory "ZTV Zavadilka"
Předmět smlouvy: Kupní smlouva na pozemek parc.č. 256/2, k.ú. Haklovy Dvory, ZTV Zavadilka
Typ smlouvy: Kupní smlouva
Název smluvní strany: DEVELOP BC s.r.o.
Datum uzavření: 18.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument