Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002211


Název smlouvy: Kupní smlouva - odkoupení pozemků v k.ú. Haklovy Dvory "ZTV Zavadilka"
Předmět smlouvy: Kupní smlouva na pozemky parc.č. 260/40, 260/568, 260/50, 260/325, 260/252 v k.ú. Haklovy Dvory, ZTV Zavadilka
Typ smlouvy: Kupní smlouva
Název smluvní strany: FRANTIŠEK JELEN
Datum uzavření: 18.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument