Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002311


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: „Kanalizační napojení na p.č. 1715/1“ parc. č. 1712/1, ČB 3
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: MARIE HANKOVÁ
Datum uzavření: 07.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument