Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002340


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: zřízení VB - uložení přípojného podzemního vedení vodovodu, el. energie a elektronických komunikací, ČB 1
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: SALINUM CB a. s.
Datum uzavření: 05.02.2018
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument