Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002419


Název smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Předmět smlouvy: D3- SO 337 A Přeložka kanalizace v km 135,120
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: Povodí Vltavy, státní podnik
Datum uzavření: 30.01.2018
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument