Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002504


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2667/1, 9/2 v k.ú. Třebotovice, vodovodní a kanalizační přípojka včetně šachet
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: JAROSLAVA EIBLOVÁ
Datum uzavření: 15.12.2017
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument