Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002524


Název smlouvy: Kupní smlouva
Předmět smlouvy: Odkoupení části pozemku parc.č. 1928/1 nově označené GPL jako parc.č. 1928/3 v k.ú. České Budějoivce 5
Typ smlouvy: Kupní smlouva
Název smluvní strany: EVA TROBLOVÁ
Datum uzavření: 06.12.2017
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument