Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002529


Název smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Předmět smlouvy: ČB, K.Vinařického - kabelové vedení Starnet, č. 1704
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: STARNET, s.r.o.
Datum uzavření: 22.12.2017
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument