Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002610


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: D3 -SO 349 -Přeložka vodovodního řadu -k.ú. ČB 6
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum uzavření: 30.01.2018
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument