Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002622


Název smlouvy: "Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice SO 1 - k.ú. České Budějovice" - PD
Předmět smlouvy: "Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice SO 1 - k.ú. České Budějovice" - PD
Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Název smluvní strany: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Datum uzavření: 18.01.2018
Odbor: Investiční odbor
Dokumenty: Dokument