Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002655


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: uložení a strpění podzemního kabelového vedení vybudovaného v rámci stavby "ČB, ulice A. Barcala u STARNETU - kabelové vedení STARNET"
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: STARNET, s.r.o.
Datum uzavření: 05.02.2018
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument