Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002656


Název smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předmět smlouvy: uložení kabelového vedení VN v rámci stavby "ČB, Hroznová, SINOP REAL, TS370, příp. VN"
Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí
Název smluvní strany: E.ON Distribuce, a.s.
Datum uzavření: 12.01.2018
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument