Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002704


Název smlouvy: "České Budějovice - instalace dataloggerů na sledovacích vrtech u Nové Vsi"
Předmět smlouvy: "České Budějovice - instalace dataloggerů na sledovacích vrtech u Nové Vsi"
Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Název smluvní strany: ČEVAK a.s.
Datum uzavření: 15.01.2018
Odbor: Investiční odbor
Dokumenty: Dokument