Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002712


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: ČB, B.Martinů K/1520/1 - kabel NN
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: E.ON Distribuce, a.s.
Datum uzavření: 12.01.2018
Odbor: Oddělení evidence nemovitostí
Dokumenty: Dokument