Soutěžní podmínky a podklady

Aktuality

27.02.2013: Protokol o hodnocení a Slovní hodnocení jednotlivých návrhů

18.12.2012: nové dokumenty


Předmětem soutěže je zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Předpokládaný celkový rozpočet na realizaci památníku je 1 mil. Kč (bez DPH).
Odkaz na dokumentaci veřejné zakázky.SOUTĚŽNÍ PODMÍNKYP.01 Soutěžní zadáníP.02 Technická mapa s polohopisem, výškopisem, katastrálními hranicemi a vedením sítí technické infrastruktury

   • v případě podkladu P.02 je nutné zažádat (stačí e-mailem) o zaslání podkladů
   • k žádosti o zpřístupnění těchto podkladů je nutné přiložit čestné prohlášení viz podklad P.07
   • na základě této žádosti bude obratem sdělena přístupová cesta k vyzvednutí podkladů
   • kontakt: lestinovaj@c-budejovice.cz, případně telefon 386 803 215

P.03 Snímek z katastrální mapy s vyznačenou hranicí řešeného územíP.04 Ortofotomapa

   • v případě podkladu P.04 je nutné zažádat (stačí e-mailem) o zaslání podkladů
   • k žádosti o zpřístupnění těchto podkladů je nutné přiložit čestné prohlášení viz podklad P.07
   • na základě této žádosti bude obratem sdělena přístupová cesta k vyzvednutí podkladů
   • kontakt: lestinovaj@c-budejovice.cz, případně telefon 386 803 215

P.05 Fotodokumentace

   • pdf | zip (po stažení k souboru připojte příponu .zip)
   • další fotodokumentace je dostupná na veřejných elektronických médiíchP.06 Prohlášení o právním vztahu účastníka (právnická osoba) a autora / prohlášení o autorství – formulářP.07 Čestné prohlášení pro účely získání podkladu P.02 a P.04