Standardy kvality SPOD

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jsou orgány SPOD povinny naplňovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Kompletní znění standardů kvality SPOD na vyžádání u vedoucí oddělení SPOD - ul. Kněžská 19, č.dv. 208.

Standard č. 1  Místní a časová dostupnost

Přílohy:

Příloha č 2 Rozdělení obcí.pdf

Příloha č 3 Rozdělení ulic města.pdf

Příloha č 4 Rozdělení kurátorů pro mládež.pdf

Příloha č 5 Pracovníci NRP.pdf

Příloha č 6 Rozdělení ústavní výchovy.pdf

Příloha č 7 Kontakty OSPOD.pdf

 
Standard č. 7  Prevence

 
Standard č. 13  Vyřizování a podávání stížností