Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027

Informace o přípravě nového Strategického plánu rozvoje města na období let 2017 - 2027 naleznete na webových stránkách www.spcb2017.cz.

Strategický plán prošel v průběhu léta 2017 procesem připomínkování ze strany zastupitelů města. Finální upravená verze byla dne 1. 9. 2017 prodjednána Komisí pro strategický rozvoj a doporučena ke scvhálení v Radě města České Budějovice a následně v Zastupitelstvu města České Budějovice.

Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze před zahájením procesu SEA.

V současné době probíhá hodnocení vlivu strategického plánu na životní prostředí (SEA).