Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027

Informace o přípravě nového Strategického plánu rozvoje města na období let 2017 - 2027 naleznete na webových stránkách www.spcb2017.cz.

Strategický plán prošel v průběhu léta 2017 procesem připomínkování ze strany zastupitelů města. Finální upravená verze byla dne 1. 9. 2017 prodjednána Komisí pro strategický rozvoj a doporučena ke scvhálení v Radě města České Budějovice a následně v Zastupitelstvu města České Budějovice.

Strategický plán prošel v průběhu první poloviny roku 2018 procesem hodnocení vlivu na životní prostředí, tzv. hodnocením SEA.

Dne 18. 6. 2018 bude strategický plán předložen ke schválení Zastupitelstvu města České Budějovice.

Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA