Studenti se chystají na první zasedání svého parlamentu

V úterý 31. ledna se konalo neformální přípravné setkání členů studentského parlamentu a jejich náhradníků. A ve druhé polovině února se uskuteční první oficiální zasedání, které nejprve bude řídit primátor Juraj Thoma, dokud si studenti nezvolí svého předsedu a místopředsedu. Členové vedení města se budou zasedání studentského parlamentu účastnit pravidelně jako hosté, aby s nimi mohli studenti diskutovat přímo. 

„Chceme dát příležitost aktivním mladým lidem, aby se zapojili do dění ve městě na oficiální úrovni. Parlament je poradním orgánem rady města, které bude předávat své usnesení a doporučení,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Celkem v parlamentu zasedne 20 středoškoláků, které nominovaly jednotlivé střední školy v Českých Budějovicích. Kromě nich se přípravného setkání, které uspořádal zastupitel Milan Brabec, zúčastnili i jejich náhradníci. „Ideální by bylo, aby studentský zástupce i jeho náhradník na každé škole působili jako tým, který bude přijímat a zpracovávat podněty od studentů, jež pak zástupce v parlamentu přednese. Protože parlament nemá reprezentovat školy, ale především studenty,“ vysvětlil Brabec. 

Na přípravném setkání se studenti dozvěděli základní informace o parlamentu, jeho postavení a fungování, činnosti a byly jim zodpovězeny jejich doplňující dotazy. A dozvěděli se také, že si musí zvolit svého předsedu a místopředsedu. „Do oficiálního zasedání mají případní kandidáti čas si rozmyslet, s čím chtějí oslovit své kolegy, aby jimi byli zvoleni,“ dodal Brabec.

Mandát člena studentského parlamentu je vymezen dobou jeho středoškolského studia, předseda a místopředseda jsou voleni na dobu jednoho školního roku. Parlament se bude scházet nejméně jednou za tři měsíce. „Četnost zasedání i jejich náplň však bude záviset jen na aktivitě studentů,“ doplnil primátor Juraj Thoma.

Informace o studentském parlamentu najdou zájemci na webu města www.c-budejovice.cz pod záložkou Město/volené orgány a na Facebooku, kde ji najdou pod názvem Studentský parlament České Budějovice. „Doporučuji všem studentům, kteří se o činnost parlamentu zajímají, aby se na tuto stránku připojili, neboť poslouží i jako diskusní fórum, kam mohou přispívat svými nápady, co by měl jejich parlament prosazovat,“ uzavřel Brabec.