V. zasedání studentského parlamentu - zápis

Zápis ze V. zasedání studentského parlamentu, které se konalo 28. 11. 2012

+ prezenční listina

Parlament se na svém V. zasedání zabýval především připravovanou městskou vyhláškou upravující pohyb psů a povinnosti jejich majitelů.