Vedoucí oddělení pořizování územně plánovací dokumentace odboru územního plánování na dobu neurčitou

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb.,zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
 pozice – vedoucí oddělení pořizování  územně plánovací dokumentace odboru územního plánování na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice  a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru

Platová zařazení:   tarifní třída 10 - 11                       
/nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/   

Další požadavky:

- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Arc View nebo jiný GIS software)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
- znalost zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění
- řidičský průkaz sk. B
- zkušenosti s vedením kolektivu – výhodou
- zkušenosti ve veřejné správě - výhodou

Benefity:

   - stravenky
   - flexi pasy
   - příspěvek na dovolenou
   - příspěvek na dětské tábory
    - rekreační zařízení na Nové Peci
    - příspěvek na penzijní připojištění    

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- doklad o splnění předpokladů stanovených § zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání – nevztahuje se na uchazeče narozené před 1.12.1971

Informace:

Ing. Luboš Lacina – vedoucí odboru tel.: 386803001
Ing. Ivana Rejdová – pers. odd.  kanceláře tajemníka, tel.: 386802007

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 01.03.2018.


Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :  
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám.Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 1. 3. 2018 a byla naposledy upravena uživatelem Ivana Rejdová, 12. 2. 2018.