Volná místa

Základní formuláře pro podání žádosti o zaměstnání na Magistrátu města České Budějovice jsou:

Přihláška k zařazení do výběrového řízení

Osobní dotazník (též ve formátu MS Wordnávod k vyplnění)

- Poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Formuláře jsou ve formátu PDF pro Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách adobe.com.

Formulář „Osobní dotazník“ je navíc uveden uveden i jako šablona ve formátu DOC (MS Word) a je připraven pro vyplnění prostřednictvím PC s možností elektronického odeslání. Pro tento případ je přiložen i krátký návod na vyplnění tohoto dotazníku – šablony.

Další nabídky práce ve městě a blízkém okolí:

www.cityportals.cz

cz.jooble.org

referent na úseku krizového řízení na odboru kanceláře primátora

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 07.03.2019 / Více

referent oddělení kultury na odboru kultury a cestovního ruchu

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 24.02.2019 / Více

referent odd. kultury (veřejné zakázky) na odboru kultury a cestovního ruchu

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit do 24.02.2019 / Více

vedoucí oddělení organizací města a správy majetku na SVS

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 25.02.2019 / Více

referent na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit do 20.02.2019 / Více

referent vodohospodář na odboru správy veřejných statků

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit do 25.02.2019 / Více

referent odd. dopravních přestupků na SO

/ do výběrového řízení se můžete přihlásit do 22.02.2019 / Více