Vyhlášky a předpisy

Filtrování

Výsledek hledání (131 záznamů)

Číslo Vydáno Znění Dokument
5/2017 11.12.2017 Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění OZV č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
6/2017 27.11.2017 Nařízení č. 6/2017 o změně nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
0/2017 13.11.2017 Domovní řád - Pravidla pro užívání a udržování domů s byty a nebytových prostor v domech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
4/2017 06.11.2017 Vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5/2017 09.10.2017 Nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
4/2017 25.09.2017 Změněné - Nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
0/2017 04.09.2017 Dodatek č. 1 Pravidel pro přenechání bytů do nájmů v majetku města České Budějovice
3/2017 19.06.2017 Vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základní škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
1/2017 13.02.2017 Vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
2/2017 13.02.2017 Vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
3/2016 12.12.2016 Vyhláška č. 3/2016 o zákazu provozování některých hazardních her
2/2016 07.11.2016 Zrušena - Vyhláška č. 2/2016, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
0/2016 23.05.2016 Pravidla pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
1/2016 16.05.2016 Vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
1/2016 05.04.2016 Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
2/2015 12.10.2015 Vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
3/2015 12.10.2015 Změněna - Vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Statut Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Jednací a volební řád Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Statut Seniorského senátu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Jednací a volební řád Seniorského senátu města České Budějovice
1/2015 16.03.2015 Vyhláška č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
0/2015 09.02.2015 Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice
0/2014 21.11.2014 Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice
3/2014 16.07.2014 Nařízení č. 3/2014, kterým se mění nařízení č. 1/2013, ve znění nařízení č. 4/2013, kterými se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
1/2014 19.06.2014 Změněna - Vyhláška č. 1/2014 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
0/2014 11.06.2014 Jednací řád komisí Rady města České Budějovice
2/2014 14.05.2014 Nařízení č. 2/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
0/2014 20.02.2014 Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen)
3/2013 07.11.2013 Vyhláška o místních poplatcích
5/2013 02.10.2013 Nařízení č. 5/2013, kterým se mění nařízení č. 2/2013, kterým se stanoví ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla
4/2013 02.10.2013 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 4/2013, kterým se mění nařízení č. 1/2013, kterým se stanoví cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
3/2013 04.09.2013 Nařízení č. 3/2013, kterým se mění nařízení č. 1/2006, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2006 a nařízení č. 2/2011
2/2013 29.05.2013 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 2/2013, kterým se stanoví ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla
1/2013 25.05.2013 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 1/2013, kterým se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
1/2013 14.03.2013 Změněna - Vyhláška o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
1/2012 18.04.2012 Nařízení č. 1/2012 vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
2/2011 02.11.2011 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 2/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2006 a č. 5/2006 – tržní řád
1/2011 18.05.2011 Nařízení č. 1/2011 vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
0/2010 29.11.2010 Organizační řád Magistrátu města České Budějovice
4/2009 21.10.2009 Nařízení č. 4/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
0/2009 02.09.2009 Jednací řád Rady města České Budějovice
2/2009 18.02.2009 Nařízení statutárního města České Budějovice č. 2/2009 vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
3/2008 29.05.2008 Vyhláška č. 3/2008 požární řád statutárního města České Budějovice
1/2008 17.04.2008 Vyhláška č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 4/2000 o závazných částech ÚPn města ČB - změna č. 21 v lokalitě 2.7.1. Stromovka v k.ú. ČB 2
6/2007 01.11.2007 Vyhláška č. 6/2007, kterou se mění OZV č. 4/2000 o závazných částech ÚPn města ČB - změna č. 18 v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v k.ú. ČB 2
3/2007 01.11.2007 Vyhláška č. 3/2007, kterou se mění OZV č. 4/2000 v rozsahu řešeného území změny č. 20 ÚPnM ČB v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice v k.ú. ČB 2
2/2007 01.11.2007 Vyhláška č. 2/2007, kterou se mění OZV č. 4/2000 v rozsahu řešeného území změny č. 19 ÚPnM ČB v lokalitě 2.8.1. Mladé - Červený Dvůr v k.ú. ČB 6
2/2007 24.10.2007 Příloha k nařízení č. 2/2007, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 4/2006 o vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
2/2007 24.10.2007 Nařízení statutárního města č. 2/2007, kterým se mění a doplňuje č. 4/2006 o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Stránky