Vyhlášky a předpisy

Filtrování
Rozsah platnosti udává rozmezí, ve kterém jsou dokumenty alespoň nějaký čas platné. Nastavením rozsahu od A do B se zobrazí dokumenty, které platí v celém nebo části uvedeného období, tedy dokumenty, jejichž platnost začala dříve, než datum B a skončí později než datum A.

Výsledek hledání (262 záznamů)

Číslo Vydáno Znění Dokument
2 03.09.2018 Vyhláška č. 2/2018 kterou se mění vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
0 04.06.2018 Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen) v platném znění
1 14.05.2018 Vyhláška č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice
4 21.12.2017 Nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
3 20.12.2017 Zrušené - Nařízení č. 3/2017 o změně nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
6 14.12.2017 Nařízení č. 6/2017 o změně nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
5 12.12.2017 Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění OZV č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
0/2017 13.11.2017 Domovní řád - Pravidla pro užívání a udržování domů s byty a nebytových prostor v domech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
4/2017 06.11.2017 Změněna - Vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5 28.10.2017 Nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
0/2017 04.09.2017 Dodatek č. 1 Pravidel pro přenechání bytů do nájmů v majetku města České Budějovice
3/2017 19.06.2017 Vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základní škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
2 13.02.2017 Vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
1/2017 13.02.2017 Vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
1/2017 16.01.2017 Zrušené - Nařízení č. 1/2017, kterým se mění nařízení č. 3/2011, o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění nařízení č. 1/2014, 2/2016 a 3/2016
3/2016 12.12.2016 Vyhláška č. 3/2016 o zákazu provozování některých hazardních her
2/2016 07.11.2016 Zrušena - Vyhláška č. 2/2016, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2016 03.10.2016 Zrušené - Nařízení č. 3/2016, kterým se mění nařízení č. 3/2011, o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění nařízení č. 1/2014 a 2/2016
2/2016 27.06.2016 Zrušené - Nařízení č. 2/2016, kterým se mění nařízení č. 3/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění nařízení č. 1/2014
0/2016 23.05.2016 Pravidla pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
1/2016 16.05.2016 Vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
1/2016 05.04.2016 Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
2/2015 12.10.2015 Vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
3/2015 12.10.2015 Změněna - Vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Statut Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Jednací a volební řád Studentského parlamentu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Statut Seniorského senátu města České Budějovice
0/2015 25.03.2015 Jednací a volební řád Seniorského senátu města České Budějovice
1/2015 16.03.2015 Vyhláška č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
0/2015 09.02.2015 Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice
0/2014 21.11.2014 Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice
4/2014 11.09.2014 Zrušené - Nařízení č. 4/2014, kterým se nařizuje provedení celoplošné deratizace
2/2014 11.09.2014 Zrušena - Vyhláška č. 2/2014, kterou se mění vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2014 11.09.2014 Zrušena - Vyhláška č. 3/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
3/2014 16.07.2014 Nařízení č. 3/2014, kterým se mění nařízení č. 1/2013, ve znění nařízení č. 4/2013, kterými se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
1/2014 19.06.2014 Změněna - Vyhláška č. 1/2014 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
0/2014 11.06.2014 Jednací řád komisí Rady města České Budějovice
2/2014 14.05.2014 Nařízení č. 2/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
0/2014 20.02.2014 Neplatné - Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností a reálných břemen)
3/2013 07.11.2013 Vyhláška o místních poplatcích
4/2013 07.11.2013 Zrušena vyhláškou 2/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5/2013 02.10.2013 Nařízení č. 5/2013, kterým se mění nařízení č. 2/2013, kterým se stanoví ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla
4/2013 02.10.2013 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 4/2013, kterým se mění nařízení č. 1/2013, kterým se stanoví cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
2/2013 12.09.2013 Vyhláška č. 2/2013 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem České Budějovice
3/2013 04.09.2013 Nařízení č. 3/2013, kterým se mění nařízení č. 1/2006, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2006 a nařízení č. 2/2011
2/2013 29.05.2013 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 2/2013, kterým se stanoví ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla
1/2013 25.05.2013 ZMĚNĚNÉ - Nařízení č. 1/2013, kterým se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
1/2013 14.03.2013 Změněna - Vyhláška o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
1/2012 13.12.2012 Zrušena - Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2012 18.04.2012 Nařízení č. 1/2012 vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Stránky