Výzva č. 1 IPRÚ

  • Výzva č. 1

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.1 Strategie - zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Text Výzvy č. 1 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.1 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy (490 kB)

Příloha Výzvy č. 1. - Projektový záměr (630,2 kB)

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 1: Ing. Marie Krejčová, tel. : 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

  • Změna výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016

Dne 22. 11. 2016 byla Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice schválena změna Výzvy č.1. Změna výzvy spočívá pouze v prodloužení ukončení realizace projektů. Původní datum ukončení realizace projektů (30. 6. 2017) bylo prodlouženo do 31. 8. 2017. Příloha výzvy č. 1 - projektový záměr zůstává nezměněn. 

Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 (v textu výzvy je změna vyznačena červenou barvou)

(neznámá velikost)