Výzva č 12

Výzva č. 12

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.1 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Text Výzvy č. 12 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 12: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz