Zápisy z jednání 2015

Zápis z 1. jednání (5. března 2015)

Zápis z 2. jednání (30. dubna 2015)

Zápis ze 4. jednání (18. listopadu 2015 a opakování dne 16. prosince 2015 )