Zřízení Studentského parlamentu

Studentský parlament zřídila rada města jako svůj poradní orgán na svém zasedání 5. října 2011 spolu se Seniorským senátem (který plní obdobnou funkci, jen nereprezentuje středoškolské studenty, ale občany města v důchodovém věku).

V současnosti probíhá prezentace projektu středním školám, které posléze budou do parlamentu nominovat zástupce studentů, podle klíče, jež si samy stanoví. První zasedání parlamentu se bude konat pravděpodobně v lednu. Statut, jednací a volební řád parlamentu a seznam škol, které budou nominovat zástupce studentů najdete zde.

Důvod zřízení Studentského parlamentu a Seniorského senátu podrobněji vysvětluje důvodová zpráva pro jednání rady města ze dne 5. října 2011:

Záměr zřídit Seniorský senát a Studentský parlament je obsažen v "Dohodě o základních programových prioritách, vycházejících z volebních programů členů koalice a jejich realizaci v rámci volebního období 2010 - 2014", jež je nedílnou součástí koaliční smlouvy, základního programového dokumentu společné koalice Občanů pro Budějovice, České strany sociálně demokratické a TOP 09:

  Správa města, magistrát, komunikace a zapojování veřejnosti:

- Otevřený magistrát; maximální důraz na otevřenost a komunikaci; studentský parlament, seniorský senát;
Zefektivnění činností magistrátu (včetně snižování provozních nákladů a organizačních změn);
Uživatelsky „přátelštější“ internetové stránky města a další elektronizace služeb radnice;
Zřízení funkce uvolněného člena rady města zodpovědného za činnost územních komisí;
Aktivní spolupráce s okolními obcemi;

Cílem zřízení Seniorského senátu a Studentského parlamentu jako poradních orgánů rady města je posílení role občanů v rámci samosprávy, v tomto případě konkrétně vytvoření platformy pro zastoupení českobudějovických seniorů na jedné a středoškolských studentů na druhé straně.

O potřebě občanů Českých Budějovic komunikovat se samosprávou města přímo a tím vytvořit prostor pro bezprostřednější výměnu názorů a předávání podnětů ze strany občanů samosprávě („aktivní občanství“), svědčí mimo jiné velký zájem obyvatel města o členství v místních částech územní komise rady města.

Podklady týkající se Seniorského senátu a Studentského parlamentu (návrh statutu a jednacího řádu) byly předány zástupcům koaličních stran na koaliční schůzce 5. září 2011. V případě schválení předloženého materiálu v radě města budou neprodleně osloveny organizace sdružující českobudějovické seniory, respektive působící v sociální oblasti, a současně všechny českobudějovické střední školy s žádostí o zaslání nominací svých zástupců do příslušných orgánů.