Úřední deska

10226/2020 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - Matice školské a Tylova v Českých Budějovicích - úprava času platnosti návštěvnického stání

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
30.07.2020 - 15.08.2020