Úřední deska

11328/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - bezejmenná pozemní komunikace (prodloužení ul. Vrbenská) v Českých Budějovicích - pokládka kabelu NN

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
29.07.2020 - 14.08.2020