1/2 Maraton - omezení v dopravě 4. 6. 2016 - upozornění

 

Dne 4. 6. 2016 budou úplně uzavřeny pozemní komunikace viz tabulka a silnice II/157, II/634  po trase mezinárodního běžeckého závodu „Mattoni ½ Maraton České Budějovice 2016“:

Zákazy zastavení budou v těchto lokalitách platit od 10.00 hodin z důvodu zajištění odtahů vozidel - výjimkou bude nám. Přemysla Otakara II., kde bude zákaz zastavení platit již od 3. 6. 2016 od 18.00 hodin a částečně od 12.00 hodin z důvodu přípravných prací.

Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí (viz příloha):

• A1 a A2 – uzavřena pro vjezd a výjezd od 17.30 do 20.00 hodin, mimo tento časový úsek vjezd/výjezd možný přes ulice Plzeňská směr obchodní dům Sconto u oblasti A1. Z oblasti A2 výjezd přes Jiráskovo nábřeží směr Husova třída a Dlouhý most.

• A3 – Uzavřena pro vjezd a výjezd od 17.30 do 21.00 hodin, mimo tento časový úsek výjezd možný přes Českou a Husovu třídu.

• B –   Výjezd a vjezd po celou dobu závodu bez omezení přes ulici Jírovcova a Nádražní.

• C –   Vjezd a výjezd bez omezení přes mimoúrovňový přejezd, kruhový objezd v provozu.

• D –   Dopravní omezení 16.00 – 22.30 hodin (s výjimkou náměstí Přemysla Otakara II.), poté vjezd a výjezd přes ulice Česká, U Černé věže, Biskupská – F. A. Gerstnera, Karla IV.

• E –   Dopravní omezení 16.00 – 21.00 hodin

Trasa závodu:

Start – náměstí Přemysla Otakara II. – Karla IV. - Žižkova tř. – Senovážné nám. – Na Sadech – Mariánské nám. – Pražská tř. – Strakonická – Plzeňská – Jiráskovo nábřeží – Husova – Mariánské náměstí – Krajinská – náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – Železný most – F. A. Gerstnera – U Zimního stadionu – Lidická třída – Senovážné nám. – Na Sadech – Rudolfovská třída – Nádražní – Generála Píky – Vodní – Trocnovská – Okružní – Generála Píky – Nádražní – Rudolfovská tř. – Na Sadech – Mariánské nám. - Pražská třída – otočka – Pražská třída – Mariánské náměstí – Na Sadech – Senovážné náměstí – Žižkova třída – Karla IV. - náměstí Přemysla Otakara II. – cíl.

Informační leták

Dopravně inženýrské opatření č. 1

Dopravně inženýrské opatření č. 2