Úřední deska

12751/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Čelakovského v Českých Budějovicích - přípojky inž. sítí

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
05.08.2022 - 21.08.2022