150. výročí českobudějovických včelařů

Slovo primátora Jiřího Svobody k 150. výročí českobudějovických včelařů

"Včely jsou dokonalým zprostředkovatelem pro získání představy o tom, jak některé věci na Zemi fungují, a v mnohém by mohly být pro člověka příkladem. Jsou totiž neobyčejně pracovité, nezištné, mají záviděníhodnou sociální organizaci i dělbu práce. Jak známo, včela medonosná má zcela nezastupitelné místo. Tvoří unikátní díla a její význam v opylení je velmi důležitý, což dobře ví už každý školák. Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a z velké části se mu věnují malovčelaři, kteří tuto zálibu většinou přenášejí z generace na generaci. Každý, kdo se o včely stará, zaslouží obdiv a úctu. Město už mnoho let a pravidelně místní včelaře podporuje. A svým způsobem jde samo příkladem. Radniční včely ve čtyřech úlech mají své místo na střeše radnice už od května 2013. Vše o jejich rojení, přikrmování, zazimování a dalších nezbytných úkonech je možné dohledat na městských webových stránkách. Z pozice gratulanta k 150. výročí včelařství na Českobudějovicku přeji všem bezproblémovou činnost, zdravá včelstva a hodně radosti z vlastního díla."

Zdroj: Facebook města České Budějovice