Úřední deska

15256/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - U Koněspřežky v Českých Budějovicích - zajištění koncertu

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
22.09.2022 - 08.10.2022