Úřední deska

15269/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Široká v Českých Budějovicích - zábor komunikace

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
22.09.2022 - 08.10.2022