Úřední deska

18934/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích - odstavení vozidel zabezpečující Českobudějovický Advent 2022

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
25.11.2022 - 12.12.2022