Úřední deska

2378/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní v Českých Budějovicích - zajištění výluk

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
14.03.2023 - 30.03.2023