Úřední deska

2933/2020 Stanovení místní úpravy provozu - Bachmačská v Českých Budějovicích - odstranění DZ č. B28

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 13.08.2020